Logo Muzeum Karkonoskiego

Godziny otwarcia
wt.-nd. 9:00-16:00 

Zamki w Sudetach
Muzeum Karkonoskie

Zamki w Sudetach. Podsumowanie wyników badań z lat 2010-2023

22 i 23 kwietnia 2024 roku w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze, odbędzie się konferencja naukowa pt. „Zamki w Sudetach. Podsumowanie wyników badań z lat 2010-2023”. W czasie jej trwania wybitni specjaliści z zakresu archeologii, architektury, historii, konserwacji i historii sztuki, pochodzący z czołowych ośrodków naukowych z Polski i Czech, zaprezentują wyniki swoich prac.

Szkliwiony kafel z portretowym wizerunkiem króla Polski Zygmunta III Wazy, napis: SIGEMUN/ DUS KON PO, fot. S. Wilk

Konferencja organizowana jest przez Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze we współpracy z Instytutem Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i Wydziałem Architektury Politechniki Wrocławskiej.

Szkliwiony kafel z wizerunkiem kroczącego mężczyzny w stroju renesansowym, z napisem: […] CHRISTIAN. Prawdopodobnie na kaflu przedstawiony został elektor saski Christian II Wettyn lub król Danii Christian IV Oldenburg, fot. S. Wilk

Wśród zagadnień, które zostaną omówione w trakcie jeleniogórskiego spotkania, będą m.in. wyniki najnowszych badań archeologicznych i architektonicznych na zamkach: Gryf, Świny, Niesytno, Bolków, Ronov, Grodziec, Książ, Homole, Skała, na górze Gromnik, w Kamiennej Górze oraz wieży książęcej w Siedlęcinie.

Szkliwiony kafel z portretowym wizerunkiem kobiety. Nad głową znajduje się herb rodu Wettynów. Na kaflu przedstawiona została – prawdopodobnie – królowa duńska Anna Katarzyna, fot. S. Wilk

Prelegenci reprezentują różne instytucje naukowe zajmujące się badaniami nad materialnym dziedzictwem wieków średnich. Są wśród nich m.in. przedstawiciele Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Katedry Archeologii Uniwersytetu w Hradec Kralove, Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej, Instytut Etnologii i Antropologii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wydziału Rzeźby i Mediacji Sztuki Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu oraz Instytutu Biologii Środowiskowej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Ponadto swoje wystąpienia zaprezentują naukowcy z Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze, Muzeum Miedzi w Legnicy, Muzeum Regionalnego w Lubaniu, a także z instytucji zarządzających zamkami Książ, Wleń i Grodziec. Długą listę prelegentów kończą przedstawiciele fundacji i prywatnych firm archeologicznych, które również włączyły się w badanie zamków sudeckich.

Nieszkliwiony kafel z wizerunkiem kobiety i mężczyzny w strojach XVII-wiecznych, z herbem Habsburgów i datą 1687, fot. S. Wilk

W drugim dniu konferencji, jej uczestnicy udadzą się na objazd naukowy szklakiem badanych w ostatnich latach warowni, zlokalizowanych w okolicach Jeleniej Góry.

Z uwagi na duże zainteresowanie – udział w konferencji naukowej wyłącznie za zaproszeniem.
Podsumowanie oraz wszelkie materiały pokonferencyjne zamieścimy na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze.