Logo Muzeum Karkonoskiego

Godziny otwarcia
wt.-nd. 9:00-16:00 

Najbardziej interesujące pozycje w zbiorach:

Księgozbiór regionalny:

Grundmann G. , Die Bethäuser und Bethauskirchen des Kreises Hirschberg, Breslau brw. [po 1916].
Grundmann G., Gruftkapellen des achtzehnes Jahrhunderts in Niederschlesien und der Oberlausitz, Strassburg 1916.
Grundmann G., Die Baumaeisterfamilie Frantz, Breslau 1937.
Hoser J.K.E., Das Riesengebirge in einer statisch-topographischen und pitteresken Űbersicht, Wien 1804.
Grundmann G., Die Geschichte der Glasmacherkunst im Hirschberger Tale, Leipzig 1927. Hensel J.D., Historyczno-topograficzny opis miasta Jelenia Góra”, tłum. T. Pryll. Jelenia Góra 2005. [również tekst oryginalny: Beschreibung der Stadt Hirschberg in Schlesien, Hirschberg 1797].
Herbst J.K., Kronika miasta Jelenia Góra na Śląsku do roku 1847[…], tłum. T. Pryll, Jelenia Góra 2007 [również tekst oryginalny Chronik der Stadt Hirschberg in Schlesien bis zum Jahre 1847, Hirschebrg 1849].
Jelenia Góra, red. Z. Kwaśny, Wrocław 1989.
Różycka E., Rozpędowski J., Jelenia Góra, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1975.
Vogt M., „Ilustrowana kronika miasta Jelenia Góra na Śląsku”, tłum. T. Pryll, Jelenia Góra 2008 [również tekst oryginalny Illustrierte Chronik der Stadt Hirschberg, Hirschberg 1876].
Lindner Th., Weltgeschichte – cz.I-IX, Stuttgart-Berlin 1901.
Buczyński M., Sztuka szkła, Bielsko-Biała 1998.
Schube Th., Flora von Schlesien, Breslau 1904.
Winkler W., Flora des Riesen- und Isergebirge, Warmbrunn 1881.
Die Kunst auf Glas zu machen und […], Rűrnberg 1779.
Dolina Zamków i ogrodów. Kotlina Jeleniogórska – wspólne dziedzictwo, Jelenia Góra 2001.
Wspaniały krajobraz. Artyści i kolonie artystyczne w Karkonoszach w XX wieku, Jelenia Góra 1999.

Agricola G., De re metallica libri XII, Jelenia Góra 2000.

Boniecki A., Herbarz Polski, t. I-XVI, Warszawa 1899.

Czasopisma:

„Der Wanderer im Riesengebirge” komplet, ostatni numer z kwietnia 1943
„Schlesien”. Illustrierte Zietschrift fűr die Pflege heimatlicher Kultur. Zietschrift des Kunstgewerbevereins fűr Breslau u.die Provintz Schlesien, Breslau und Kattowitz (lata 1907-1913).
“Schlesien – eine vierteljahresschrift fűr Kunst, Wissenschaft und Volkstum”, Wűrzburg (lata 1961-1987).
“Schlesien” – Zeitschrift fűr den Gesamtschlesischen Raum”, Breslau (lata1939-1943).
“Schlesische Monatshefte – Blätter fűr nationalsozialisische Kultur des deutschen Sűdostens”, Breslau (lata 1934 -1939).
„Schlesische Heimat ”(lata 1935-1941).
„Schlesische Heimats-Blätter”. Zeitschrift fűr schlesische Landes- und Volkskunde, Hirschberg (lata 1907-1910).
“Unsere Heimat – Jahrbuch fűr das Riesen-und Isergebirge, Hirschberg (lata 1937, 1940-1942).
„Rocznik Jeleniogórski” 1963-2008, komplet.
„Skarbiec Ducha Gór”1997-2008, komplet.
„Karkonosze” 1983-2009 (niekompletne roczniki).
„Der Bote aus dem Riesengebirge”, Hirschberg, 1824, 1836.

Przewodniki karkonoskie:

Műller E., Das Riese-Gebirge, 1868.
Patschovsky W., Fűrher durch das Riese- und Isergebirge, 1903.
Dressler D., Die schlesischen Gebirge 1935/36.
Kurzgefasster Führer durch das Museum des Riesengebirgsvereins, Hirschberg 1914.

Katalogi zbiorów i wystaw:

Łukaszewicz P., Kozak A., Obrazy natury. Adolf Dressler i pejzażyści śląscy drugiej połowy XIX w., katalog wystawy, Wrocław 1997.
Malarstwo na szkle. XVII- i XVIII-wieczne ludowe malarstwo na szkle w zbiorach Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze, oprac. H.Słomska, Jelenia Góra 2009.
Żelasko, S., Szkło Europejskie w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze, Jelenia Góra 2006.
Żelasko S., Gräflich Schaffgotsch’sche Josephinenhűtte. Kunstglasfabrik in Schreiberhau Und Franz Pohl 1842-1900, Passau 2005.
Żelasko S., Huta Josephine. Secesja-Art Déco-Modernizm 1900-1950, Passau 2009 (również wersja w j. angielskim i niemieckim).
Podróże w czasie. Dawne widoki Śląska na grafikach z kolekcji Haselbacha, oprac. A. Marsch, Wrocław 2007.

Słowniki, leksykony i encyklopedie:

Thieme-Becker Allgemeines Lexikon der Bilden Kűnstler w 37 tomach, Leipzig.
Sauer, K. G. Allgemeines Künstlerlexikon. Die Bildenden Kűnstler aller Zeiten und Vőlker, München – Leipzig.
Geschichte der Deutschen Kunst, 1919.
Słownik języka polskiego, Wilno 1861.
Meyers Konversation-Lexikon w 24 tomach, wydanych w latach 1902-1913.
Encyklopedia Powszechna, Encyklopedia Sztuki, Słownik języka polskiego, Słownik symboli etc.
Encyklopedja powszechna Ultima Thule, Warszawa 1937 r. t. 1-8.