Logo Muzeum Karkonoskiego

Godziny otwarcia
wt.-nd. 9:00-16:00 

Muzeum Karkonoskie

Julian Tuwim w krainie wierszy – Konkurs Plastyczny

Zapraszamy wszystkich uczniów szkół podstawowych z Jeleniej Góry oraz powiatu karkonoskiego, do udziału w konkursie „Julian Tuwim – w krainie wierszy”, w ramach obchodów 130. rocznicy urodzin poety, tłumacza, autora wierszy dla dzieci a także tekstów piosenek i wodewili. Przedmiotem konkursu jest wykonanie ilustracji związanej z twórczością Juliana Tuwima.
Wręczenie nagród laureatom odbędzie się podczas tegorocznej Nocy Muzeów, której już nie możemy się doczekać i szykujemy dla Państwa moc niespodzianek.

Regulamin Konkursu:

Ⅰ. Temat konkursu plastycznego:
“Julian Tuwim – w krainie wierszy”

Ⅱ. Cel konkursu:
1 Zachęcenie do zapoznania się z twórczością Juliana Tuwima oraz do zilustrowania dowolnego wiersza wybitnego poety i pisarza.
2 Rozwój uzdolnień plastycznych dzieci i młodzieży, rozwijanie wyobraźni twórczej.
3 Umożliwienie dzieciom i młodzieży prezentacji własnych dokonań artystycznych.

Ⅲ. Uczestnicy konkursu:
Uczniowie szkół podstawowych w dwóch kategoriach:
○ klasy Ⅰ – Ⅲ
○ klasy Ⅳ – Ⅷ

Ⅳ. Założenia organizacyjne
1. Format prac – A4 lub A3
2. Warunkiem uczestnictwa jest samodzielne wykonanie pracy plastycznej w dowolnej technice plastycznej z wyłączeniem prac przestrzennych.
3. Rodzice oraz opiekunowie autorów nadesłanych prac konkursowych wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora. Przedmiot konkursu: prace dzieci i młodzieży odpowiadające tematowi i poszczególnym kryteriom określony w punktach poniżej.
4. Na odwrotnej stronie pracy powinny być umieszczone następujące informacje (drukowanymi literami):
– tytuł pracy;
– imię i nazwisko ucznia, klasa;
– nazwa szkoły, adres, numer telefonu opiekuna, e-mail;
5. Uczestnik konkursu może przysłać maksymalnie jedną pracę.
6. Termin dostarczania prac do siedziby organizatora 30 kwietnia 2024 roku.
7. Siedziba organizatora: Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, ul. Matejki 28, 58-500 Jelenia Góra; tel.: 75 645 50 89
8. Wręczenie dyplomów oraz nagród odbędzie się podczas tegorocznej Nocy Muzeów, w sobotę, 18 maja 2024 o godz. 16.30 w Galerii na Górze w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze.Laureaci zostaną powiadomieni wcześniej drogą mailową lub telefonicznie.
9. Organizator zobowiązuje się do eksponowania prac zakwalifikowanych przez Jury, na wystawie pokonkursowej.
10. Prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność Organizatora, który tym samym zyskują prawo do ich reprodukowania rozpowszechniania, publikacji, bez żadnych roszczeń materialnych ze strony autorów.

Ewentualne pytania dotyczące Konkursu można kierować do Działu Edukacji, Promocji i Organizacji
Osoby do kontaktu: Natalia Kryszpin, Małgorzata Matysiak
tel: 75 64 550 89, e-mail: edukacja@muzeumkarkonoskie.pl