Logo Muzeum Karkonoskiego

Godziny otwarcia
wt.-nd. 9:00-16:00 

Dla zwiedzających

Godziny otwarcia Muzeum

W okresie od 1 października do 30 marca

wtorek – niedziela w godzinach 09:00 – 16:00
Kasa biletowa czynna do godziny 15:30


Wstęp ostatnich zwiedzających odbywa się na pół godziny przed zamknięciem Muzeum.

W okresie od 1 kwietnia do 30 września

wtorek – niedziela w godzinach 09:00 – 17:00
Kasa biletowa czynna do godziny 16:30

Wstęp ostatnich zwiedzających odbywa się na pół godziny przed zamknięciem Muzeum.

01.01.2024
06.01.2024
31..03.2024 – 01.04.2024
30.05.2024
15.08.2024
01.11.2024
11.11.2024
24.12.2024 – 26.12.2024

01.01.2024
31.03.2024 – 01.04.2024
30.05.2024
01.11.2024
24.12.2024 – 26.12.2024

01.01.2024
31.03.2024 – 01.04.2024
01.11.2024
25.12.2024 – 26.12.2024

01.01.2024
31.03.2024 – 01.04.2024
30.05.2024
15.08.2024
01.11.2024
25.12.2024 – 26.12.2024

środa – wstęp bezpłatny na wystawy stałe (wystawa czasowa – 10zł/os.)

Ceny biletów

Bilet normalny – 20 zł.
Bilet ulgowy – 15 zł.
Bilet normalny dla grup (powyżej 10 osób) – 15 zł./os.
Bilet ulgowy dla grup (powyżej 10 osób) – 7 zł./os.
Bilet na wystawę czasową w ustalonym dniu wolnym od opłat za wstęp na wystawę stałą – 10 zł.
Bilet wstępu dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny :
bilet normalny – 15 zł.
bilet ulgowy – 7 zł.
Karnet do zwiedzania 4 oddziałów: Siedziby Głównej w Jeleniej Górze, Muzeum Historii i Militariów, Muzeum Zamku w Bolkowie , Domu Carla i Gerharta Hauptmannów w Szklarskiej Porębie
karnet normalny – 50 zł.
karnet ulgowy – 30 zł.
Oprowadzanie po wystawach ogólne (ok. 45 min.) – 70 zł. (powyżej 10 osób) / 30 zł. (do 10 osób)
Oprowadzanie kuratorskie po wybranej wystawie – 100 zł. (jedna wystawa)
Oprowadzanie ogólne w języku obcym (angielski, niemiecki) – 120zł.
Oprowadzanie dzieci przedszkolnych i klas 1-3 szkoły podstawowej wraz z animacją – 30 zł. (niezależnie od wielkości grupy)
Lekcja muzealna – 10 zł./os. (w tym bilet wstępu)
Warsztaty z wykorzystaniem materiałów Muzeum – 15 zł./os (w tym bilet wstępu)
Prelekcje/wykłady/szkolenia – 10 zł./os. (w tym bilet wstępu)
Zapisy grup zorganizowanych oraz oprowadzania po Muzeum:
info@muzeumkarkonoskie.pl, przewodnik@muzeumkarkonoskie.pl,
tel: 75 645 50 77, 75 645 50 89

1) uczniom szkół systemu oświaty, słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz doktorantom;
2) uczniom szkół, studentom oraz doktorantom będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
3) uczniom szkół prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą, zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania, w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;
4) uczniom szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;
5) uczniom sekcji polskich funkcjonujących w szkołach działających w systemach oświaty innych państw, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;
6) uczniom szkół europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. poz. 10) pobierającym naukę języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;
7) osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
8) nauczycielom:
a) szkół i placówek systemu oświaty, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich,
b) szkół działających w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
c) szkół prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą, zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania,
d) uczącym języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w: – szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, – sekcjach polskich funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, – szkołach europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r.;
9) osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”;
10) kombatantom.

1) osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”;
2) pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;
3) członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);
4) posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2019 r. poz. 1598);
5) dzieciom do lat 7;
6) weteranom i weteranom poszkodowanym
7) dziennikarzom;
8) przewodnikom turystycznym/opiekunom grup.

Dojazd

Ceny usług

Odbitka kserograficzna wydawnictw wydanych po 1945 roku :
format A4 – 1 zł.
format A3 – 2 zł.
Wydruki komputerowe w formacie A4:
czarno-białe – 1 zł./str.
kolorowe – 2,50 zł./str.
skanowanie wydawnictw po 1945 roku – 2 zł./skan formatu 1:1 (300 dpi), skanowanie do większego formatu lub rozdzielczości wg. ceny ustalanej indywidualnie.
Cyfrowe reprodukcje obiektu muzealnego, bez prawa do publikacji:
obiekty przestrzenne (obrazy, meble, rzemiosło, numizmaty, obiekty archeologiczne, etnograficzne) – 50 zł./ujęcie
obiekty dwuwymiarowe (grafika, fotografia, pocztówki, archiwalia) – 25 zł/ujęcie
budynek muzeum, sale i ekspozycje muzealne – 25 zł/ujęcie
Jednorazowe wykorzystanie fotografii cyfrowej lub skanu:
wydawnictwa naukowe, edukacyjne i popularnonaukowe, wystawy edukacyjne – 30 zł.
pozostałe wydawnictwa komercyjne i reklamowe – 50 zł.
internetowe udostępnianie komercyjne – uzależnione od rodzaju informacji (turystyka, reklama itp.) 40 – 150 zł.
Profesjonalne fotografowanie/filmowanie obiektów muzealnych do celów komercyjnych – 200 zł./obiekt
Profesjonalne fotografowanie/filmowanie sal muzealnych i ekspozycji (ujęcia ogólne), budynków muzealnych, do celów komercyjnych, filmu dokumentalnego, fabularnego – 200 zł./godz.
(do cen profesjonalnego fotografowania/filmowania należy doliczyć koszt przygotowania i udostępnienia obiektów muzealnych, nadzór merytoryczny i konserwatorski, w wysokości od 50 do 150 zł..)
Dyrektor może wyrazić indywidualną zgodę na nieodpłatne udostępnienie obiektów, na podstawie umowy dotyczącej m.in. współpracy i promocji Muzeum.

Kwerenda realizowana na podstawie zlecenia instytucji/osoby prawnej/fizycznej – 50 zł./godz.
Kwerendy na potrzeby innych placówek kultury: muzea, archiwa, biblioteki itp. – na podstawie indywidualnego porozumienia.